OPINIE

Soms is het lastig de juiste Bijbelse argumenten te vinden.

Hoe denkt de Bijbel over jagen, vlees eten, offerdieren, etc.? Vanuit Vegan Church willen we graag input geven aan de meningsvorming. In elke OEPS wordt een kort en bondig specifiek onderwerp besproken.

De jacht

Hoe moet je tegen de jacht aankijken? Zegt de Bijbel iets over jagen op dieren?

“Tijdens de jacht kijkt God mee”, zegt een Christelijke jager. Hoewel?

Jezus at toch ook vis?

Jezus at vis


Inderdaad! 
Hoewel, we nemen de grondtekst erbij, het nieuw-testamentische Grieks.
Het ligt misschien toch iets anders.

Offerdieren

Ze horen er in de Bijbel gewoon bij.

Brandoffers, slachtoffers, het is Gods idee.
Dus waar hebben we het eigenlijk over!?

Dieren in het kerstverhaal

dieren in het kerstverhaal

De dieren in het kerstverhaal, de os en de ezel, hier samen met het kind Jezus tussen het stro.
Maar waar komen ze eigenlijk vandaan?

Het visioen van Petrus

Een wonderlijk verhaal.

Wat betekent dit visioen eigenlijk? Toen en vooral nu voor ons?

Johannes 3:16

Alzo lief heeft God de wereld gehad ….

De bekende Bijbeltekst nog eens nader bestudeerd.

Zegen de dieren

Er is een prachtige traditie in de wereldwijde Kerk, al zeg ik het zelf. Het heet: “zegening van de dieren”. Laatst zei iemand: ”Jullie doen heel mooie verrassende dingen, maar dit vind ik echt ongepast en onheilig.

Pin It on Pinterest