“Het is Gods bedoeling dat onze zorg voor de schepping onze liefde voor de Schepper weerspiegelt.”

John R.W. Stott (1921-2011), The Care of Creation

persoonlijk, plantaardig & puur geloven

Vegan Church is een platform dat vegan christenen van verschillende denominaties de mogelijkheid biedt om elkaar te ontmoeten en hun geloof en vegan lifestyle met elkaar te verbinden.

VIERING

Eéns per maand komen we in kleine groepen bijeen. We eten met elkaar, bidden, delen brood en druivensap, maken een wandeling en doen een Bijbelstudie over (actuele) thema’s zoals jagen, vlees eten in de Bijbel en rentmeesterschap, etc. Je bent van harte welkom om eens een viering mee te maken! Op de pagina Agenda kan je de data vinden.

KOKEN

Aan de praktische kant van de plantaardige leefstijl geven we aandacht tijdens kookworkshops, kookdemo’s en gezamenlijke maaltijden. We willen daarmee laten zien dat gezond en lekker eten prima mogelijk is zonder dat hier dieren voor hoeven lijden. Laat je verrassen door de grote en kleurrijke variatie in plantaardige voeding die beschikbaar is!

ACTIES

Met onze stand staan we op diverse evenementen. Daar praten we met bezoekers, geven we informatie en bieden we een luisterend oor.

Daarnaast laten we onze stem horen bij acties en demonstraties en organiseren we lokale pop-up kerkdiensten. We komen met passie op voor een rechtvaardige wereld.

THEOLOGEN

De Werkgroep Vegan Theologen is sinds juni 2016 onderdeel van Vegan Church onder de naam VC Theologen.
Onder leiding van Hans Bouma en Sandra Hermanus-Schröder ontmoeten theologen en theologisch geïnteresseerden elkaar rond thema’s die verband houden met Gods schepping.

Waarom vegan?

Dieren

God heeft Zijn héle schepping lief. Dat is inclusief de dieren. Dieren worden in onze huidige maatschappij op elk gebied uitgebuit en misbruikt. Door te kiezen voor een vegan lifestyle (niets eten of gebruiken van dierlijke oorsprong) dragen we niet bij aan dit dierenleed, maar geven we eer aan Gods schepping.

Genesis 1:20-25 en 6:19
Psalm 36:7 en 148:7-10
Spreuken 12:10

Gezondheid

We hebben een eigen verantwoordelijkheid voor ons lichaam. Wij vervullen deze verantwoordelijkheid door een gezond, gevarieerd en plantaardig dieet. Gods oorspronkelijke voeding voor mensen omvatte groenten, fruit en zaden – en dit is ook zijn plan voor ons toekomstige voedsel. Door bewust te kiezen voor een gezond lichaam eren we God.

Genesis 1:29

Daniel 1:8-16
Jesaja 11: 1-9
1 Korintiers 6: 19-20

MEDEMENS

Voor de dierhouderij is enorm veel veevoer nodig. Dit plantaardige voedsel (o.a. soja, maïs) wordt massaal verbouwd. Als de grond en opbrengst gebruikt wordt voor voedsel voor de mens kan dit bijdragen aan het verminderen van het wereldvoedselprobleem.

Mattheüs 19:19
Mattheüs 25:31-46

PLANEET

God roept ons op tot goed rentmeesterschap. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor een goede zorg voor de aarde, in al haar aspecten. Goede zorg voor de mens, goede zorg voor het dier, goede zorg voor de natuur en het milieu. Zo kunnen we God ten volle eren.

Genesis 2:15
Psalm 8
Mattheus 22:39
Johannes 3: 16
Romeinen 8

Pin It on Pinterest